1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Matchweek 1
6 Mar 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Than Quang Ninh
6 Mar 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1
0
Than Quang Ninh
6 Mar 2020 5:00 PM
Quang Nam
1 3
Ho Chi Minh City
6 Mar 2020 5:00 PM
Quang Nam
1
3
Ho Chi Minh City
7 Mar 2020 7:00 PM
Ha Noi
4 2
Nam Dinh
7 Mar 2020 7:00 PM
Ha Noi
4
2
Nam Dinh
8 Mar 2020 3:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0 1
Viettel
8 Mar 2020 3:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
1
Viettel
8 Mar 2020 5:00 PM
Binh Duong
1 0
Da Nang
8 Mar 2020 5:00 PM
Binh Duong
1
0
Da Nang
8 Mar 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0 1
Hai Phong
8 Mar 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0
1
Hai Phong
8 Mar 2020 7:00 PM
Sai Gon
0 0
Song Lam Nghe An
8 Mar 2020 7:00 PM
Sai Gon
0
0
Song Lam Nghe An
Matchweek 2
13 Mar 2020 5:00 PM
Hai Phong
1 1
Quang Nam
13 Mar 2020 5:00 PM
Hai Phong
1
1
Quang Nam
14 Mar 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 0
Binh Duong
14 Mar 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
0
Binh Duong
14 Mar 2020 6:00 PM
Nam Dinh
2 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
14 Mar 2020 6:00 PM
Nam Dinh
2
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
15 Mar 2020 5:00 PM
Da Nang
1 4
Sai Gon
15 Mar 2020 5:00 PM
Da Nang
1
4
Sai Gon
15 Mar 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3 1
Ha Noi
15 Mar 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3
1
Ha Noi
15 Mar 2020 7:00 PM
Viettel
3 3
Hoang Anh Gia Lai
15 Mar 2020 7:00 PM
Viettel
3
3
Hoang Anh Gia Lai
15 Mar 2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
1 0
Thanh Hóa
15 Mar 2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
1
0
Thanh Hóa
Matchweek 3
5 Jun 2020 5:00 PM
Hai Phong
0 0
Ho Chi Minh City
5 Jun 2020 5:00 PM
Hai Phong
0
0
Ho Chi Minh City
5 Jun 2020 6:00 PM
Nam Dinh
1 2
Viettel
5 Jun 2020 6:00 PM
Nam Dinh
1
2
Viettel
5 Jun 2020 7:00 PM
Sai Gon
0 0
Binh Duong
5 Jun 2020 7:00 PM
Sai Gon
0
0
Binh Duong
6 Jun 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 0
Da Nang
6 Jun 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
0
Da Nang
6 Jun 2020 5:00 PM
Quang Nam
2 1
Thanh Hóa
6 Jun 2020 5:00 PM
Quang Nam
2
1
Thanh Hóa
6 Jun 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
0 2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
6 Jun 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
0
2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
6 Jun 2020 7:00 PM
Ha Noi
3 0
Hoang Anh Gia Lai
6 Jun 2020 7:00 PM
Ha Noi
3
0
Hoang Anh Gia Lai
Matchweek 4
11 Jun 2020 5:00 PM
Binh Duong
5 0
Hai Phong
11 Jun 2020 5:00 PM
Binh Duong
5
0
Hai Phong
11 Jun 2020 5:00 PM
Da Nang
6 1
Quang Nam
11 Jun 2020 5:00 PM
Da Nang
6
1
Quang Nam
11 Jun 2020 7:00 PM
Viettel
1 1
Than Quang Ninh
11 Jun 2020 7:00 PM
Viettel
1
1
Than Quang Ninh
12 Jun 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Nam Dinh
12 Jun 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1
0
Nam Dinh
12 Jun 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0 0
Song Lam Nghe An
12 Jun 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0
0
Song Lam Nghe An
12 Jun 2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 1
Ha Noi
12 Jun 2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
1
Ha Noi
12 Jun 2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
0 1
Sai Gon
12 Jun 2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
0
1
Sai Gon
Matchweek 5
17 Jun 2020 5:00 PM
Quang Nam
1 2
Binh Duong
17 Jun 2020 5:00 PM
Quang Nam
1
2
Binh Duong
17 Jun 2020 5:00 PM
Hai Phong
0 1
Than Quang Ninh
17 Jun 2020 5:00 PM
Hai Phong
0
1
Than Quang Ninh
17 Jun 2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
3 0
Viettel
17 Jun 2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
3
0
Viettel
18 Jun 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1 1
Sai Gon
18 Jun 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1
1
Sai Gon
18 Jun 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
1 0
Nam Dinh
18 Jun 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
1
0
Nam Dinh
18 Jun 2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0 0
Da Nang
18 Jun 2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
0
Da Nang
18 Jun 2020 7:00 PM
Ha Noi
0 1
Song Lam Nghe An
18 Jun 2020 7:00 PM
Ha Noi
0
1
Song Lam Nghe An
Matchweek 6
23 Jun 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 3
Ho Chi Minh City
23 Jun 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
3
Ho Chi Minh City
23 Jun 2020 6:00 PM
Nam Dinh
0 2
Hai Phong
23 Jun 2020 6:00 PM
Nam Dinh
0
2
Hai Phong
23 Jun 2020 7:00 PM
Viettel
1 2
Thanh Hóa
23 Jun 2020 7:00 PM
Viettel
1
2
Thanh Hóa
24 Jun 2020 5:00 PM
Binh Duong
0 2
Ha Noi
24 Jun 2020 5:00 PM
Binh Duong
0
2
Ha Noi
24 Jun 2020 5:00 PM
Da Nang
3 1
Hoang Anh Gia Lai
24 Jun 2020 5:00 PM
Da Nang
3
1
Hoang Anh Gia Lai
24 Jun 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3 1
Quang Nam
24 Jun 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3
1
Quang Nam
24 Jun 2020 7:00 PM
Sai Gon
1 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
24 Jun 2020 7:00 PM
Sai Gon
1
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Matchweek 7
29 Jun 2020 5:00 PM
Quang Nam
0 3
Viettel
29 Jun 2020 5:00 PM
Quang Nam
0
3
Viettel
29 Jun 2020 5:00 PM
Hai Phong
0 0
Hoang Anh Gia Lai
29 Jun 2020 5:00 PM
Hai Phong
0
0
Hoang Anh Gia Lai
29 Jun 2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
2 2
Da Nang
29 Jun 2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
2
2
Da Nang
30 Jun 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
2 0
Than Quang Ninh
30 Jun 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
2
0
Than Quang Ninh
30 Jun 2020 6:00 PM
Nam Dinh
3 0
Song Lam Nghe An
30 Jun 2020 6:00 PM
Nam Dinh
3
0
Song Lam Nghe An
30 Jun 2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 1
Binh Duong
30 Jun 2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
1
Binh Duong
30 Jun 2020 7:15 PM
Ha Noi
0 1
Sai Gon
30 Jun 2020 7:15 PM
Ha Noi
0
1
Sai Gon
Matchweek 8
5 Jul 2020 5:00 PM
Quang Nam
2 1
Song Lam Nghe An
5 Jul 2020 5:00 PM
Quang Nam
2
1
Song Lam Nghe An
5 Jul 2020 5:00 PM
Hai Phong
0 2
Sai Gon
5 Jul 2020 5:00 PM
Hai Phong
0
2
Sai Gon
5 Jul 2020 7:15 PM
Viettel
1 1
Ha Noi
5 Jul 2020 7:15 PM
Viettel
1
1
Ha Noi
6 Jul 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0 3
Da Nang
6 Jul 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0
3
Da Nang
6 Jul 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
6 Jul 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
6 Jul 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3 2
Nam Dinh
6 Jul 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3
2
Nam Dinh
6 Jul 2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
1 2
Binh Duong
6 Jul 2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
1
2
Binh Duong
Matchweek 9
11 Jul 2020 5:00 PM
Binh Duong
1 1
Hoang Anh Gia Lai
11 Jul 2020 5:00 PM
Binh Duong
1
1
Hoang Anh Gia Lai
11 Jul 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
0 3
Ho Chi Minh City
11 Jul 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
0
3
Ho Chi Minh City
11 Jul 2020 7:15 PM
Viettel
4 0
Hai Phong
11 Jul 2020 7:15 PM
Viettel
4
0
Hai Phong
12 Jul 2020 5:00 PM
Da Nang
1 1
Ha Noi
12 Jul 2020 5:00 PM
Da Nang
1
1
Ha Noi
12 Jul 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12 Jul 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12 Jul 2020 6:00 PM
Nam Dinh
1 0
Quang Nam
12 Jul 2020 6:00 PM
Nam Dinh
1
0
Quang Nam
12 Jul 2020 7:15 PM
Sai Gon
3 0
Thanh Hóa
12 Jul 2020 7:15 PM
Sai Gon
3
0
Thanh Hóa
Matchweek 10
17 Jul 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
3 1
Quang Nam
17 Jul 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
3
1
Quang Nam
17 Jul 2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 0
Ho Chi Minh City
17 Jul 2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
Ho Chi Minh City
17 Jul 2020 7:15 PM
Ha Noi
1 0
Hai Phong
17 Jul 2020 7:15 PM
Ha Noi
1
0
Hai Phong
18 Jul 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 2
Viettel
18 Jul 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
2
Viettel
18 Jul 2020 5:00 PM
Da Nang
1 2
Than Quang Ninh
18 Jul 2020 5:00 PM
Da Nang
1
2
Than Quang Ninh
18 Jul 2020 5:00 PM
Binh Duong
0 1
Thanh Hóa
18 Jul 2020 5:00 PM
Binh Duong
0
1
Thanh Hóa
18 Jul 2020 7:15 PM
Sai Gon
3 0
Nam Dinh
18 Jul 2020 7:15 PM
Sai Gon
3
0
Nam Dinh
Matchweek 11
23 Jul 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0 0
Hoang Anh Gia Lai
23 Jul 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0
0
Hoang Anh Gia Lai
23 Jul 2020 6:00 PM
Nam Dinh
1 1
Binh Duong
23 Jul 2020 6:00 PM
Nam Dinh
1
1
Binh Duong
23 Jul 2020 7:15 PM
Viettel
1 1
Da Nang
23 Jul 2020 7:15 PM
Viettel
1
1
Da Nang
24 Jul 2020 5:00 PM
Hai Phong
1 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
24 Jul 2020 5:00 PM
Hai Phong
1
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
24 Jul 2020 5:00 PM
Quang Nam
3 3
Sai Gon
24 Jul 2020 5:00 PM
Quang Nam
3
3
Sai Gon
24 Jul 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
2 0
Song Lam Nghe An
24 Jul 2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
2
0
Song Lam Nghe An
24 Jul 2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
0 3
Ha Noi
24 Jul 2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
0
3
Ha Noi
Matchweek 12
29 Jul 2020 5:00 PM
Than Quang Ninh
- -
Binh Duong
29 Jul 2020 5:00 PM
Than Quang Ninh
-
-
Binh Duong
29 Jul 2020 5:00 PM
Da Nang
- -
Hai Phong
29 Jul 2020 5:00 PM
Da Nang
-
-
Hai Phong
29 Jul 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
- -
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
29 Jul 2020 5:00 PM
Thanh Hóa
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
29 Jul 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
- -
Hoang Anh Gia Lai
29 Jul 2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
-
-
Hoang Anh Gia Lai
29 Jul 2020 5:00 PM
Viettel
- -
Sai Gon
29 Jul 2020 5:00 PM
Viettel
-
-
Sai Gon
29 Jul 2020 5:00 PM
Quang Nam
- -
Ha Noi
29 Jul 2020 5:00 PM
Quang Nam
-
-
Ha Noi
29 Jul 2020 5:00 PM
Ho Chi Minh City
- -
Nam Dinh
29 Jul 2020 5:00 PM
Ho Chi Minh City
-
-
Nam Dinh
Matchweek 13
3 Aug 2020 5:00 PM
Hai Phong
- -
Song Lam Nghe An
3 Aug 2020 5:00 PM
Hai Phong
-
-
Song Lam Nghe An
3 Aug 2020 5:00 PM
Binh Duong
- -
Viettel
3 Aug 2020 5:00 PM
Binh Duong
-
-
Viettel
3 Aug 2020 5:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- -
Quang Nam
3 Aug 2020 5:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Quang Nam
3 Aug 2020 5:00 PM
Ha Noi
- -
Thanh Hóa
3 Aug 2020 5:00 PM
Ha Noi
-
-
Thanh Hóa
3 Aug 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
- -
Ho Chi Minh City
3 Aug 2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Ho Chi Minh City
3 Aug 2020 5:00 PM
Nam Dinh
- -
Da Nang
3 Aug 2020 5:00 PM
Nam Dinh
-
-
Da Nang
3 Aug 2020 5:00 PM
Sai Gon
- -
Than Quang Ninh
3 Aug 2020 5:00 PM
Sai Gon
-
-
Than Quang Ninh

Bóng Đá Việt Nam – cập nhật Tin Tức Bóng Đá Việt Nam thường xuyên và nóng nhất dành cho độc giả. .
Chúng tôi đặt biệt gửi đến quý độc giả những loạt bài chuyên đề về nhân vật và sự kiện.

Tại kỳ SEA Games 30, môn bóng đá nam sẽ có sự tham dự của cả 11 đội và được chia thành hai bảng đấu, U22 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống 3 cùng Myanmar do bị loại sớm ở vòng bảng của kỳ SEA Games trước, Thái Lan và Philippines nằm ở nhóm hạt giống số một, trong khi nhóm hạt giống số hai là sự góp mặt của Malaysia và Indonesia.

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt ứng dụng chặn quảng cáo!!!
P