Cử tạ Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức tại SEA Games 2019

SEA Games 2019 – Quá nhiều biến cố tại bộ môn cử tạ khiến ĐT cử tạ Việt Nam vừa có cơ hội, vừa gặp thách thức tại kỳ SEA Games sắp tới.